Jobkwaliteit: een bezorgdheid van alle werknemers

Persbericht | 6 mei 2019
GENÈVE – Volgens een rapport van de ILO en Eurofound over 1.2 miljard werknemers in de wereld verschilt de werktijd erg, doen veel werknemers intensief en emotioneel veeleisend werk en hebben de laagst geschoolden slechtere werkomstandigheden en de minste kans om hun vaardigheden te ontwikkelen.

Het rapport “Working conditions in a global perspective”, is de eerste vergelijke studie over de kwaliteit van werk, en is gebaseerd op bevragingen in 41 landen, waaronder de 28 EU-landen, China, Korea, de VS, Turkije, de Spaanstalige landen van Centraal-Amerika, Argentinië, Chili en Uruguay.

De studie omvat zes dimensies die de kwaliteit van werk mee bepalen, met name de werkplek, de intensiteit van het werk, de werktijd, het sociale aspect van werk, de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen en het salaris.

De voornaamste bevindingen:
  • Er bestaan grote verschillende tussen landen wat betreft de werktijd: 15% van de werknemers in de EU presteren 48 uren of meer per week, tegenover ongeveer één op twee werknemers in Chili, Korea en Turkije. Minstens 10% van de bevraagde werknemers werken tijdens hun vrije tijd.
  • Meer dan 70% van de werknemers in Korea hebben de mogelijkheid om één of twee uur het werk te verlaten om persoonlijke of familiale redenen, ten opzichte van 20 à 40% van de werknemers in de VS, Europa en Turkije.
  • Een derde van de werknemers in de EU klagen over intensief werk, met korte deadlines en een hoog werkritme.
  • In alle bestudeerde landen hebben de laagst geschoolden de minste kansen om vaardigheden aan te leren en te ontwikkelen. Het aantal werknemers die aangaf nieuwe dingen te leren op het werk schommelde tussen 72 en 84% in de EU, de VS en Uruguay, maar de percentages lagen lager in China (55%), Korea (30%) en Turkije (57%).
  • Veel werknemers worden blootgesteld aan risico’s. Meer dan de helft van de werknemers gaven aan dat ze veel repetitieve bewegingen maken met de hand en de arm. Zo’n kwart van de werknemers werken vaak bij hoge temperaturen, en ongeveer evenveel bij lage temperaturen.
  • In de bestudeerde landen verdienen vrouwen gevoelig minder dan mannen en zijn ze oververtegenwoordigd aan de onderkant van de salarisverdelingsschaal.
  • Jobonzekerheid is wijdverspreid. Eén op zes werknemers binnen de EU gaf aan schrik te hebben om zijn job binnen de zes maanden te verliezen.
  • Zo’n 70% van de werknemers waarderen de prestaties van hun bazen bij het managen van personeel en vinden dat ze steun krijgen van hun collega's (met uitzondering van een aantal landen).
  • De helft van de werknemers in de EU vinden dat ze correct verloond worden.