Slechte arbeidsomstandigheden belangrijkste uitdaging in wereld van werk

De vooruitgang die is geboekt in het verminderen van de wereldwijde werkloosheid vertaalt zich niet in meer kwalitatieve jobs, meldt het IAO-rapport World Employment and Social Outlook: Trends 2019.

Nieuwsbericht | 13 februari 2019
GENEVE/BRUSSEL (IAO Nieuws) – Slechte arbeidsomstandigheden vormen de belangrijkste uitdaging op de arbeidsmarkten wereldwijd. Miljoenen mensen worden gedwongen om ondermaatse werkomstandigheden te aanvaarden, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Het rapport World Employment and Social Outlook: Trends 2019 stelt dat de meerderheid van de 3.3 miljard mensen die aan het werk waren in 2018 onvoldoende economische zekerheid en materiële welstand genoten, en geen gelijke kansen kregen. De vooruitgang die is geboekt in het verminderen van de wereldwijde werkloosheid vertaalt zich niet in meer kwalitatieve jobs.

Het IAO-rapport waarschuwt dat het niet realistisch is voor bepaalde landen om waardig werk voor iedereen te verzekeren, zoals bepaald in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), en in het bijzonder SDG 8, gelet op het significante gebrek aan waardige jobs en de vooruitgang die op dit moment geboekt wordt.

“SDG 8 gaat niet enkel over volledige werkgelegenheid, maar over de kwaliteit van die werkgelegenheid,” zei Deborah Greenfield, Adjunct-directeur-generaal voor Beleid bij de IAO. “Gelijkheid en waardig werk zijn twee pijlers voor duurzame ontwikkeling. ”

Het rapport waarschuwt verder dat nieuwe business modellen, die onder meer mogelijk gemaakt worden door het aanwenden van nieuwe technologieën, de huidige verwezenlijkingen op de arbeidsmarkt bedreigen, tenzij beleidsmakers hier iets aan doen. Het gaat dan over domeinen zoals het verbeteren van de veiligheid, sociale zekerheid en de toepassing van de arbeidsnormen.

“Een job hebben, garandeert niet altijd een fatsoenlijk leven,” zei Damian Grimshaw, Directeur Onderzoek bij de IAO. “700 miljoen mensen leven in armoede ondanks het feit dat ze een job hebben.”

Er is een gebrek aan vooruitgang in het dichten van de genderkloof in arbeidsmarktdeelname. Slechts 48% van de vrouwen zijn actief op de arbeidsmarkt, tegenover 75% van de mannen. Het zijn ook voornamelijk vrouwen die het potentieel hebben om toe te treden tot de arbeidsmarkt. De aanhoudende informele tewerkstelling, met maar liefst 2 miljard werknemers of 61% van de wereldwijde beroepsbevolking, is een ander probleem. Meer dan één op de vijf jongeren (jonger dan 25 jaar) is niet aan het werk, en volgt geen onderwijs of een opleiding. Dit hypothekeert hun kansen op tewerkstelling in de toekomst.

Het rapport meldt ook vooruitgang. Als de wereldeconomie erin slaagt om een grote economische neergang te vermijden, zal de werkloosheid in veel landen verder afnemen. Het aantal werkende armen is ook significant gedaald tijdens de afgelopen 30 jaar, in het bijzonder in de middeninkomenslanden, en het aantal mensen die onderwijs of een opleiding volgen, is gestegen.

De belangrijkste bevindingen

Noord-, Zuid- en West-Europa

  • De werkloosheid in Noord-, Zuid- en West-Europa ligt op het laagste niveau sinds 10 jaar, en verwacht wordt dat deze dalende trend aanhoudt tot 2020.
  • Langdurige werkloosheid bedraagt maar liefst 40% in sommige landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, waar meer dan 40% van de werklozen in 2017 al 12 maanden of langer op zoek waren naar een job.
  • In Noord-, Zuid- en West-Europa hebben veel mensen het potentieel om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Doelgerichte beleidsmaatregelen zijn nodig voor de integratie van ontmoedigde werknemers op de arbeidsmarkt en van vrouwen met zorgverantwoordelijkheden.
  • Werkende armen, de povere kwaliteit van de jobs die worden gecreëerd en aanhoudende arbeidsmarktongelijkheden blijven een bezorgdheid.
  • Tijdelijke werkgelegenheid zit in de lift in verschillende landen in deze regio, m.i.v. Spanje, (waar één op de vier werknemers tijdelijk werk heeft), Frankrijk, Italië en Nederland.
  • Meer dan 75% van de werknemers met tijdelijk werk in België doen dit onvrijwillig, omdat ze geen vast werk konden vinden.
  • Zo’n 20% van de jobs die in deze regio werden gecreëerd, waren deeltijdse jobs.

Oost-Europa

  • Verwacht wordt dat het aantal werkenden in Oost-Europa zal krimpen met 0.7%, zowel dit jaar als in 2020, maar aangezien de beroepsbevolking ook aan het krimpen is, zal de werkloosheid dalen.