Moderne slavernij en kinderarbeid

Wereld telt 40 miljoen moderne slaven en 152 miljoen kinderarbeiders

Nieuw onderzoek toont aan dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en in het bijzonder Doelstelling 8.7 niet zullen worden bereikt tenzij inspanningen om moderne slavernij en kinderarbeid te bestrijden aanzienlijk worden verhoogd.

Persbericht | 19 september 2017
NEW YORK (IAO Nieuws) – Nieuw onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Walk Free Foundation in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) toont de omvang van moderne slavernij in de wereld. Volgens het onderzoek dat tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd voorgesteld, waren meer van 40 miljoen mensen het slachtoffer van moderne slavernij in 2016. De IAO stelde ook nieuwe cijfers voor inzake kinderarbeid: 152 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar waren vorig jaar het slachtoffer van kinderarbeid.

Vrouwen en meisjes zijn het vaakst het slachtoffer van modernij slavernij: hun aantal wordt geschat op bijna 29 miljoen of 71 procent van het totale aantal slachtoffers. 99 procent van de slachtoffers van gedwongen arbeid in de seksindustrie zijn vrouw. Vrouwen worden ook vaker gedwongen om te trouwen (84 procent van de gedwongen huwelijken).

Volgens het onderzoek waren zo’n 25 miljoen mensen het slachtoffer van gedwongen arbeid en werden 15 miljoen mensen gedwongen om te trouwen.

Kinderarbeid blijft een groot probleem in de landbouwsector (70,9 procent). Bijna één op de vijf kinderarbeiders werkt in de dienstensector (17,1 procent) terwijl 11,9 procent actief is in de industrie.

“De boodschap die we vandaag samen met onze partners van de Alliance 8.7 sturen, is heel duidelijk,” reageerde Guy Ryder, directeur-generaal van de IAO. “De wereld zal de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen niet kunnen bereiken tenzij we onze inspanningen om deze misbruiken tegen te gaan aanzienlijk verhogen. Deze nieuwe wereldwijde ramingen kunnen acties om gedwongen arbeid en kinderarbeid te bestrijden, helpen vormgeven en ontwikkelen.”

Andrew Forrest, Voorzitter en Oprichter van de Walk Free Foundation zei: “Het feit dat we als maatschappij nog altijd 40 miljoen moderne slaven hebben op eender welke dag is een schande. Volgens de resultaten van de laatste vijf jaar waren 89 miljoen mensen het slachtoffer van een vorm van moderne slavernij, voor een periode van een paar dagen tot vijf jaar. Dit als gevolg van de diepgewortelde discriminatie en ongelijkheid in de wereld vandaag, en de schokkende tolerantie jegens uitbuiting. Dit moet ophouden. We hebben allen een rol te spelen om deze situatie aan te pakken: bedrijven, overheden, het maatschappelijk middenveld en elk van ons.”

Over de cijfers

De nieuwe ramingen zijn een initiatief van de leden van de Alliance 8.7, een wereldwijd partnerschap dat een einde wil maken aan gedwongen arbeid, moderne slavernij, mensenhandel en kinderarbeid. De Alliance brengt overheden, VN-organisaties, de privésector, het maatschappelijk middenveld en werknemers- en werkgeversorganisaties samen om doelstelling 8.7 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

De cijfers zijn gepubliceerd in twee rapporten: U vindt de ramingen voor 2017 online: www.alliance87.org/2017ge

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fleur Rondelez, Persverantwoordelijke IAO-Brussel, rondelez@ilo.org, +32 2 737 93 87.