Persaankondiging

IAO stelt nieuw boek voor over sociale dialoog in de EU

Een nieuwe studie van de IAO belicht ontwikkelingen en goede praktijken van sociale dialoog, op basis van gevalsstudies in elf EU-Lidstaten.

Persaankondiging | 27 maart 2017
BRUSSEL (IAO Nieuws) – De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zal in samenwerking met de Europese Commissie een nieuwe publicatie voorstellen, getiteld: Talking through the crisis: Social dialogue and industrial relations trends in selected EU countries, op donderdag 30 maart.

Het boek belicht trends en goede praktijken van sociale dialoog en omvat gevalsstudies in elf EU-Lidstaten: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Litouwen, Nederland, Spanje, Slovakije, Slovenië en Zweden. Sprekers van de IAO, de Europese Commissie en de Europese sociale partners zullen de belangrijkste bevindingen toelichten.

Het sociaal overleg tussen overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties was aan de begin van de crisis in 2008 een instrument om beleidsantwoorden te formuleren, maar naarmate de economische omstandigheden verslechterden kwam het onder druk te staan. In een aantal landen verzwakte de tripartiete dialoog, of hield zelfs op. De terugkeer naar economische groei ging in de meeste landen gepaard met op z’n minst een gedeeltelijk herstel van het tripartiet overleg, maar niet in alle gevallen.

In landen met een sterk sociaal overleg leidden gesprekken en onderhandelingen tussen de sociale partners en de overheid tot arbeidsmarkthervormingen die nodig waren om opnieuw aan te knopen met groei. Ze hielpen ook het vertrouwen te herstellen dat was uitgehold tijdens de moeilijke crisisjaren.

Opmerkelijk is dat bipartiet sociaal overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in sommige landen de lacunes in het tripartiet overleg compenseerde, en leidde tot collectieve overeenkomsten die de arbeidsomstandigheden verbeterden. Het boek verwijst ook naar het potentieel van het Europees Semester om de sociale partners actief te betrekken bij de nationale beleidsprocessen. Een potentieel dat nog niet volledig benut is.

Journalisten kunnen zich inschrijven voor de boekvoorstelling via deze link. Het event vindt plaats op 30 maart van 10u00 tot 12u40 in het Europees Parlement, zaal JAN 6Q1.

Als u een expert van de IAO of één van de auteurs wenst te interviewen, contacteer dan Fleur Rondelez, Persverantwoordelijke: rondelez@ilo.org , +32 (0)2 737 93 87.