Internationale Vrouwendag

Meerderheid vrouwen wil werken en mannen zijn het daarmee eens

Nieuw rapport toont aan dat gendergelijkheid en een beter evenwicht tussen werk en gezin wereldwijd een bezorgdheid zijn.

Persbericht | 8 maart 2017
GENEVE / WASHINGTON (IAO Nieuws - Gallup) – Een rapport van de IAO en Gallup getiteld “Towards a better future for women and work: Voices of women and men”, peilt voor het eerst naar de houding en percepties van vrouwen en mannen tegenover vrouwen en werk. De peiling werd uitgevoerd door Gallup in 142 landen en bij bijna 149.000 volwassenen, en is representatief voor meer dan 99% van de volwassen bevolking wereldwijd.

Zeventig procent van de vrouwen geeft de voorkeur aan een betalende job, en zesenzestig procent van de mannen is het daarmee eens. De cijfers zijn telkens het dubbele van het aantal personen die vrouwen liever zien thuisblijven. Vrouwen willen een betalende job (29%) of willen in een situatie zitten waarin ze zowel kunnen werken als voor hun gezin zorgen (41%), blijkt uit het rapport. Slechts 27% van de vrouwelijke respondenten geven aan dat ze liever thuis zouden blijven.

Opvallend is dat de meerderheid van de vrouwen die de voorkeur geven aan een betalende job geen werk hebben of niet op zoek zijn naar een job. Dit geldt in bijna alle regio’s, ook daar waar de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen traditioneel laag is, zoals de Arabische staten.

Vrouwen en mannen hebben een gelijkaardige mening

Mannen hebben in veel gevallen dezelfde mening als vrouwen, toont het rapport. Achtentwintig procent van de mannen geven er de voorkeur aan dat de vrouwen in hun familie een betaalde job hebben, 29% verkiest dat zij thuisblijven en 38% verkiest een combinatie van beiden. Vrouwen die voltijds werken voor een werkgever (meer dan 30 uur per week) hebben eerder de voorkeur voor een goed evenwicht tussen werk en gezin. Dit geldt ook voor vrouwen en mannen die een hogere opleiding hebben genoten.

"Dit onderzoek toont aan dat de meeste vrouwen en mannen wereldwijd er de voorkeur aan geven dat vrouwen betaalde jobs hebben. Ondersteunende maatregelen, die ervoor zorgen dat vrouwen kunnen blijven werken en mannen aanmoedigen om hun deel van de verzorgende taken op te nemen, zijn cruciaal voor meer gendergelijkheid op het werk", zegt directeur-generaal van de ILO, Guy Ryder.

De respondenten werd ook gevraagd of ze het aanvaardbaar vinden dat vrouwen in hun familie een betaalde job hebben. De grote meerderheid van de vrouwen vonden dit perfect aanvaardbaar (83%), terwijl de mannen wat achterop hinkten (77%).

Het gezin bepaalt deze houdingen voor een groot stuk. Ongeveer één op de drie vrouwen die leven in een gezin waarin het niet aanvaard wordt dat vrouwen buitenshuis werken, zouden een betaalde job willen.

Balans tussen werk en gezin

Werk verzoenen met de zorg voor hun gezin blijft een belangrijke uitdaging voor werkende vrouwen wereldwijd. Een meerderheid van de bevraagde mannen en vrouwen in het grootste deel van de landen zegt dat het evenwicht vinden tussen die twee een van de belangrijkste problemen is voor vrouwen die werken.

Andere belangrijke problemen die naar voren komen, zijn ongelijke behandeling, misbruik, pesterijen op de werkvloer, een gebrek aan goed betalende jobs en ongelijke verloning.

De respondenten in Noord-, Zuid- en West-Europa stippen het evenwicht tussen werk en gezin aan als een probleem, en ook gelijk loon vinden zij een belangrijke uitdaging.

De obstakels die vrouwen ervaren wat betreft werk, variëren met de leeftijd. Vrouwen tussen de 15 en 29 hebben het eerder over ongelijke behandeling, misbruik en pesterijen, terwijl vrouwen tussen 30 en 44 meer last hebben van een gebrek aan betaalbare kinderopvang. Oudere vrouwen stipten ook een ongelijk loon aan.

Loon en jobs - meer ongelijkheid?

Wereldwijd zeggen vrouwen dat het loon dat zij binnenbrengen een significante bron (30%) of zelfs de belangrijkste bron (26%) is van het gezinsinkomen. Achtenveertig procent van de mannen geven aan dat hun loon de belangrijkste bron is.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen die een hogere opleiding genoten is kleiner.

Vrouwen en mannen houden er dezelfde mening op na wat betreft de werkgelegenheidskansen van vrouwen. Een vrouw met dezelfde opleiding en ervaring als een man, heeft volgens de meerderheid van de respondenten dezelfde kans om een goede job te vinden in de stad of in de buurt waar zij woont. Vijfentwintig procent van de vrouwen en 29% van de mannen stellen dat vrouwen meer kans hebben om een goede job te vinden.

Deze houdingen verschillen alnaargelang de regio, het opleidingsniveau en de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. In Europa worden de kansen van vrouwen met dezelfde opleiding en ervaring als mannen kleiner geacht.

Hoe hoger geschoold de vrouwen zijn, des te negatiever denken ze over de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt, die dezelfde kwalificaties hebben als mannen.

De IAO zal het rapport gebruiken in het kader van het Women at work initiatief ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, voor toekomstige actie voor meer en langdurige gendergelijkheid in de werkomgeving.

"De wereld moet gendergelijkheid bevorderen en vrouwen in staat stellen om te werken. Niet alleen tot profijt van de vrouwen, maar voor de hele mensheid", aldus Jim Clifton, ceo van Gallup.