Europese Commissie

De internationale arbeidsnormen zouden een belangrijk referentiepunt moeten zijn voor de Europese Pijler van sociale rechten

Een sterke sociale dimensie zou aan de basis moeten liggen van het plan voor de toekomst van de EU, om opnieuw een brug te slaan naar de burgers.

Persbericht | 23 januari 2017
BRUSSEL (IAO Nieuws) – IAO Directeur-Generaal Guy Ryder heeft de Europese Pijler van sociale rechten, een initiatief van de Europese Commissie, verwelkomd. Tijdens een toespraak op een conferentie die 600 deelnemers bijeenbracht, waaronder de sociale partners, het maatschappelijk middenveld, de EU-instellingen en autoriteiten van de Lidstaten, zei hij dat de internationale arbeidsnormen een belangrijk referentiepunt zouden moeten zijn voor de Pijler.

“De Europese Pijler van sociale rechten zal zich richten op de vragen die verband houden met de economische en sociale schade die de financiële crisis heeft aangericht, en zou de antwoorden moeten bieden waarnaar mensen op zoek zijn,” zei hij tijdens een panelgesprek.

De deelnemers aan het gesprek, Allan Larsson, Speciaal Adviseur voor de Europese Pijler van sociale rechten, en Maria João Rodrigues, Europees Parlementslid en rapporteur van de Pijler, wezen erop dat een sterke sociale dimensie aan de basis moet liggen van het plan voor de toekomst van de EU, om opnieuw een brug te slaan naar de burgers.

De Directeur-Generaal van de IAO benadrukte dat “de Pijler geloofwaardig en concreet moet zijn, en het onevenwicht tussen de economische en sociale dimensies in de Europese bestuursprocessen moet aanpakken.” Hierbij verwees hij naar de toespraak van de Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, tijdens de Internationale Arbeidsconferentie in juni jl. Hij omschreef de sociale dimensie toen als het ‘stiefkind’ van de EU.

“Op vlak van sociaal-economische performantie drijven de EU-Lidstaten verder uit elkaar, of harmoniseren ze door slechtere resultaten te laten optekenen,” zei mijnheer Ryder. “De Europese Pijler van sociale rechten, gecombineerd met het initiatief van de Voorzitter voor een ‘Nieuwe start voor de sociale dialoog’ kan de sociale dimensie in de EU helpen versterken.”

De uitbouw van de Pijler is nauw verweven met de toekomst van werk. “Zelfs wanneer er zich geen zorgwekkende divergentie zou voordoen binnen de EU zouden we deze discussie moeten voeren, want de wereld van werk ondergaat een diepgaande transformatie,” zei hij. “De veranderingen doen zich voor op grote schaal, aan een ongezien tempo, en leiden tot de diversificatie van arbeidssituaties. Dit zal een aanpassing vergen van de huidige wetgeving.”

Verwacht wordt dat de Europese Commissie in maart haar voorstel voor de Pijler bekend zal maken.