Nieuw rapport

IAO: Arbeidsgerelateerde bepalingen in handelsovereenkomsten niet nefast voor zakendoen

Een nieuw IAO-rapport bestudeert hoe het toenemend aantal arbeidsgerelateerde bepalingen in handelsovereenkomsten de wereld van arbeid beïnvloedt.

Persbericht | 18 juli 2016
Sociale bepalingen in handelsovereenkomsten zijn niet nefast voor het zakendoen en kunnen helpen in de strijd tegen discriminatie op het werk, verklaart Marva Corley, Senior Economist bij de IAO
GENEVE (IAO nieuws) – Arbeidsgerelateerde bepalingen* in handelsovereenkomsten leiden niet tot een vermindering of ombuiging van handelsstromen, en vergemakkelijken de toegang tot de arbeidsmarkt, zo blijkt uit een nieuwe studievan de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Volgens het rapport verhoogt een handelsakkoord dat arbeidsgerelateerde bepalingen bevat de waarde van handel met gemiddeld 28%, ten opzichte van 26% voor een handelsovereenkomst zonder dergelijke bepalingen.

Arbeidsgerelateerde bepalingen bevorderen de toegang tot de arbeidsmarkt, zeker voor vrouwen. Ze hebben een gunstig effect op de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking, en zorgen ervoor dat meer mannen en vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het nieuwe IAO-rapport Assessment of labour provisions in trade and investment arrangements dat deel uitmaakt van de reeks ‘Growth with equity’. Het rapport onderzoekt het ontwerp, de uitvoering en de effecten van arbeidsgerelateerde bepalingen in handelsovereenkomsten.

De onderzoekers stelden een significante toename vast van het aantal handelsakkoorden wereldwijd. In 2014 vond 55% van de totale export plaats in het kader van bi- of multilaterale handelsovereenkomsten – in 1995 was dit slechts 42%.

“Nieuwe handelsakkoorden bevatten vaker arbeidsgerelateerde bepalingen. Meer van 80% van de handelsovereenkomsten die in werking traden sinds 2013 bevatten dergelijke bepalingen,” zei Marva Corley, Senior Economist bij de IAO en hoofdauteur van het rapport.

Handelsakkoorden die dergelijke bepalingen bevatten, en zowat onbestaande waren tot midden de jaren ’90, zijn nu verantwoordelijk voor een kwart van de gerealiseerde handelswaarde.

De huidige generatie van EU-handelsakkoorden bevat een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling: een nieuw kader om bepalingen m.b.t. de bescherming van arbeidsrechten en het milieu te integreren in handelsovereenkomsten. Een dergelijk hoofdstuk zal ook worden toegevoegd in het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP), de handelsovereenkomst tussen de EU en de VS.

(*): Arbeidsgerelateerde bepalingen die voorkomen in handelsovereenkomsten verwijzen naar één of meerdere arbeidsnormen, inzake arbeidsrelaties of minimum arbeidsvoorwaarden, mecanismes om de naleving te monitoren en te bevorderen, en/of een kader voor samenwerking. De definitie omvat een breed spectrum van sociale en arbeidsgerelateerde bepalingen.