Top over de arbeidswereld 2016

Juncker: Sociale dialoog moet opnieuw een centrale plaats innemen in economische ontwikkeling

In zijn toespraak voor de Internationale Arbeidsconferentie riep de voorzitter van de Europese Commissie de IAO op om in partnerschap met de EU economische integratie en sociale vooruitgang wereldwijd te ondersteunen.

Persbericht | 9 juni 2016
GENEVE (IAO Nieuws) – De economische ontwikkeling in de EU kan enkel gestimuleerd worden wanneer zij “de sociale dialoog nieuw leven inblaast”, zei de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker tijdens de Top over de arbeidswereld in de hoofdzetel van de VN in Genève.

“We staan voor de uitdaging om onze werkplekken aan te passen zonder afbreuk te doen aan onze fundamentele waarden,” voegde hij toe.

Tijdens zijn toespraak voor de delegaties op de Internationale Arbeidsconferentie zei Juncker dat de EU opnieuw echte welvaart kan kennen wanneer “de sociale dialoog en de dialoog over economische aangelegenheden samengaan”.

De voorzitter van de Europese Commissie sprak als eregast zo’n 5000 gedelegeerden van overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties toe, uit de 187 lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) tijdens een speciale zitting in het Palais des Nations in Genève.

In zijn inleidende toespraak benadrukte de directeur-generaal van de IAO Guy Ryder de nauwe samenwerking tussen beide organisaties: “We delen fundamentele waarden en principes die verankerd zijn in onze respectievelijke mandaten.”

“Het bevorderen van een hoge tewerkstellingsgraad, het streven naar een continue verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, het verzekeren van een sociale zekerheid voor iedereen, en de strijd tegen sociale uitsluiting zijn een aantal van onze gemeenschappelijke doelstellingen.”

Tijdens zijn toespraak stond Juncker stil bij verschillende onderwerpen, en sprak hij over de impact van de economische crisis op de lidstaten van de Europese Unie, vooral op de jeugd. “De crisis is niet voorbij en zal niet voorbijgaan voor we een volledige tewerkstelling kennen,” zei Juncker, “jongeren verdienen een job, een carrière.”

Hij sprak zijn waardering uit voor het feit dat de IAO de agenda voor waardig werk heeft weten te verankeren in het internationale politieke debat, op het hoogste niveau.

Tijdens zijn bezoek gaf Guy Ryder de voorzitter van de Europese Commissie een voorpublicatie van de studie “Building a Social Pillar for European Convergence” (Een sociale pijler voor Europese convergentie). Deze publicatie bevat analyse en formuleert beleidsopties om sociale rechten in de EU te versterken, en een opwaartse sociaal-economische convergentie in de EU te bewerkstelligen. Ze is een belangrijk onderdeel van de bijdrage van de IAO aan de raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten die de Europese Commissie in maart opstartte.