IAO formuleert beleidsmogelijkheden voor opwaartse convergentie in de EU

Een nieuwe publicatie van de IAO onderzoekt de verschillen in sociaal-economische performantie tussen de EU-lidstaten en formuleert beleidsmogelijkheden voor opwaartse convergentie.

Persbericht | 16 juni 2016
BRUSSEL (IAO Nieuws) – Als de snelle veranderingen met betrekking tot arbeid en de vereiste vaardigheden op de arbeidsmarkt, alsook de stijgende armoede en ongelijkheid in de Europese Unie niet goed worden aangepakt, kunnen deze nog grotere onevenwichten veroorzaken tussen de Lidstaten en het Europees integratieproject schade berokkenen, waarschuwt een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie getiteld Building a Social Pillar for European Convergence (Een sociale pijler voor Europese convergentie).

De studie toont op basis van een aantal belangrijke maatstaven, zoals de werkloosheidsgraad, armoede en het BBP per inwoner, dat de EU-lidstaten op vlak van sociaal-economische performantie ofwel verder uit elkaar aan het drijven zijn, ofwel harmoniseren door slechtere resultaten te laten optekenen. De financiële en economische crisis heeft de kloof tussen de best en slechtst presterende EU-landen duidelijk vergroot, zo blijkt uit cijfers over de arbeidsmarktperformantie en resultaten op sociaal vlak. Zo lag de verhouding tussen de hoogste en de laagste werkloosheidsgraad in de EU in 2007 op ongeveer 3 tegenover 1 (het verschil tussen Slovakije en Denemarken), terwijl de meest recente cijfers wijzen op een verhouding die hoger ligt dan 5 tegenover 1 (het verschil tussen Griekenland en Duitsland).

Het rapport benadrukt dat convergentie in de richting van betere sociaal-economische resultaten een sterke basis kan zijn voor een meer geïntegreerd en stabiel Europa, alsook een goed functionerende monetaire unie.

“Een verbetering van de sociaal-economische omstandigheden is nodig om politieke en maatschappelijke steun te verkrijgen voor de verdere uitbouw van de Europese Unie” zei Claire Courteille-Mulder, Directeur van het IAO kantoor in Brussel.

De sociale dialoog speelt een belangrijke rol en kan de kloof dichten. De Europese Pijler van sociale rechten, een initiatief van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, biedt een unieke gelegenheid om een inclusieve dialoog te verankeren in het bestuur van de EU, de levensstandaard in de EU-landen te verbeteren, en een opwaartse convergentie tussen de lidstaten te stimuleren.

De uitbouw van een dergelijke Pijler kan in belangrijke mate bijdragen aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, met name Doelstelling 1 om armoede te beëindigen tegen 2030, en Doelstelling 8 om waardig werk en economische groei te bevorderen.

De studie Building a Social Pillar for European Convergence (Een sociale pijler voor Europese convergentie) maakt een analyse en formuleert beleidsopties om sociale rechten in de EU te versterken, en doet daarbij beroep op de Internationale Arbeidsnormen. Ze is een belangrijk onderdeel van de bijdrage van de IAO aan de raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten die de Europese Commissie in maart opstartte, en weerspiegelt de nauwe samenwerking tussen beide instellingen, die voorzitter Juncker benadrukte in zijn toespraak tijdens de 105e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie vorige week.