50 for Freedom

IAO campagne om moderne slavernij te bestrijden krijgt steun van Europees Parlementsleden uit heel Europa

Op 24 mei lanceerde de IAO de ‘50 for Freedom’ campagne in het Europees Parlement. Na twee dagen hebben leden uit verschillende lidstaten en fracties de doelstelling van de campagne om een einde te maken aan moderne slavernij ondertekend.

Persbericht | 26 mei 2016
De 50 for Freedom campagne, die als doel heeft om een einde te maken aan moderne slavernij, heeft de steun gekregen van verschillende leden van het Europees Parlement, uit 17 EU-lidstaten.

De campagne is een initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), het Internationaal Vakverbond (IVV) en de Internationale Werkgeversorganisatie (IOE), en vraagt steun voor de bekrachtiging van het IAO Protocol betreffende gedwongen arbeid, een juridisch bindend verdrag dat vereist dat overheden specifieke maatregelen nemen om alle vormen van moderne slavernij te bestrijden. De campagne beoogt 50 ratificaties van dit Protocol tegen 2018.

De Raad van de EU heeft met goedkeuring van het Europees Parlement alle EU-lidstaten gemachtigd om het IAO Protocol betreffende gedwongen arbeid te bekrachtigen, en verzocht de lidstaten dit bij voorkeur voor eind 2016 te doen. Tot dusver heeft enkel het Verenigd Koninkrijk het Protocol bekrachtigd.

De campagne ging van start in het Europees Parlement op 24 mei, en geeft Europese Parlementsleden tijdens een maand de kans om hun steun uit te drukken voor meer ratificaties van het IAO Protocol, door hun naam toe te voegen op een publiek paneel met handtekeningen. Brits Parlementslid Claude Moraes, Voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, was de eerste die het bord ondertekende, gevolgd door Duits Parlementslid Thomas Händel, die de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken voorzit.

De campagne in het Parlement biedt de leden de gelegenheid om hun steun uit te drukken om een einde te maken aan moderne slavernij, een aantal dagen nadat het Europees Parlement een resolutie aannam waarin het de lidstaten oproept om de slachtoffers van mensenhandel beter te beschermen, en de Europese Commissie haar eerste Rapport publiceerde over de vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen de mensenhandel, en de lidstaten verzocht om de Richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel effectief uit te voeren.

Als onderdeel van de campagne is er een tentoonstelling van foto’s genomen door slachtoffers van mensenhandel in België, die uitdrukking gaven aan hun ervaringen, hoop en dromen.

Contactpersoon: Fleur Rondelez, Communication Officer, IAO-Brussel, +32 2 737 93 87, rondelez@ilo.org