Europese Unie

IAO verwelkomt de verhoogde aandacht voor sociale zaken in EU-beleid

De Organisatie is bereid om de Europese Commissie te steunen in het kader van de openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten.

Persbericht | 23 maart 2016
GENEVE (IAO Nieuws) – IAO directeur-generaal Guy Ryder heeft de openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten verwelkomd. De Europese Commissie lanceerde de raadpleging eerder deze maand.

“Het versterken van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie is een essentieel onderdeel van het antwoord op de wereldwijde crisis, waarvan Europa nog steeds aan het herstellen is. We hopen dat de Pijler van sociale rechten er toe zal bijdragen dat er in de Europese beleidsvorming meer aandacht gaat naar sociale zaken,” zei hij.

De pijler heeft als doel om een aantal essentiële principes te definiëren die aan de grondslag liggen van goed werkende en billijke arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Hij zal voortbouwen op het Europees sociaal acquis en als kompas dienen voor hernieuwde convergentie in de eurozone. De sociale partners worden uitgenodigd om een actieve rol te spelen bij de vormgeving van de pijler.

Op 8 maart stelde de Europese Commissie een eerste voorlopige schets van een Europese pijler van sociale rechten voor, en lanceerde een openbare raadpleging die zal duren tot het eind 2016.

De IAO zal binnen haar mandaat haar partnerschap met de Europese Commissie versterken, en bijdragen aan de vormgeving van de Pijler van sociale rechten.