Discriminatie op het werk

IAO: 90% van de huishoudelijk werkers genieten geen sociale bescherming

Een nieuwe studie van de IAO toont dat er wereldwijd een groot tekort is aan waardig werk voor huishoudelijk werkers.

Persbericht | 14 maart 2016
GENEVE (IAO Nieuws) – Volgens een nieuwe studie van de Internationale Arbeidsorganisatie getiteld “Social protection for domestic workers: key policy trends and statistics” hebben 60 miljoen van de 67 miljoen huishoudelijk werkers nog altijd geen toegang tot enige vorm van sociale zekerheid.

“80% van alle huishoudelijk werkers zijn vrouwen,” zegt Isabel Ortiz, Directeur van het IAO departement voor Sociale bescherming. “Vaak wordt hun werk laag ingeschat of is het niet beschermd. Wanneer huishoudelijk werkers ouder worden of gekwetst raken worden ze ontslaan en hebben ze geen pensioen of voldoende inkomenssteun. Deze situatie kan en moet worden rechtgezet.”

De sector voor huishoudelijk werk wordt beschouwd als één die moeilijk te beschermen is, onder meer omdat het werk wordt verricht in particuliere huishoudens, vaak voor meer dan één werkgever. Het beroep wordt ook gekenmerkt door een hoog verloop, betalingen in natura, onregelmatige lonen en een gebrek aan formele arbeidscontracten.

“Een beleid gericht op de uitbreiding van de sociale bescherming voor huishoudelijk werkers is absoluut cruciaal in de strijd tegen armoede en het ondersteunen van gendergelijkheid, zegt Philippe Marcadent, Hoofd van de Afdeling Inclusieve arbeidsmarkten. “Het werk wordt immers voornamelijk uitgevoerd door vrouwen, die vaak gediscrimineerd worden en een kwetsbare positie innemen in de samenleving.”

Ontwikkelingslanden hebben het grootste gebrek aan sociale zekerheid voor huishoudelijk werkers. 68% van alle huishoudelijk werkers, werken in Azië of Latijns-Amerika.

Het onderzoek toont dat ook in de geïndustrialiseerde landen een tekort blijft bestaan.

In Italië bijvoorbeeld is 60% van de huishoudelijk werkers niet geregistreerd bij een sociale zekerheidsstelsel, of draagt er niet aan bij. In Spanje en Frankrijk geniet 30% van de huishoudelijk werkers geen sociale zekerheid.

Migranten worden uitgesloten


Het rapport waarschuwt dat migranten die huishoudelijk werk verrichten en waarvan het aantal voorlopig geschat wordt op 11.5 miljoen, vaak het slachtoffer zijn van nog grotere discriminatie.
Ongeveer 14% van de landen die een zekere sociale bescherming bieden aan huishoudelijk werkers, geven niet dezelfde rechten aan migranten die in de sector actief zijn.

“Er is niet één sociale beschermingsmodel dat het beste zou werken voor alle huishoudelijk werkers wereldwijd,” merkt Fabio Duran-Valverde, Senior economist, op. “Maar een verplichte bescherming (in plaats van een vrijwillige) vormt een belangrijke basis om een adequate en effectieve bescherming te bereiken in welk systeem dan ook.”

De kwetsbare situatie van huishoudelijk werkers maakt dat een verplichte bescherming alleen niet zal volstaan. Strategieën zouden onder meer gebruik moeten maken van fiscale stimuli, een registratieplan, bewustmakingscampagnes gericht op huishoudelijk werkers en hun werkgevers en dienstencheques, die doeltreffend zijn gebleken in België en Frankrijk.

Huishoudelijk werk zou ook meer geïntegreerd moeten worden in het beleid gericht op de vermindering van informeel werk.

Bescherming is betaalbaar


Tot slot stipt het rapport aan dat sociale zekerheidsstelsels voor huishoudelijk werkers doenbaar en betaalbaar zijn, ook in lagere midden-inkomens- of lage-inkomenslanden, zoals Mali, Senegal en Vietnam aantonen.

Er is een duidelijke trend naar een verhoogde bescherming, vooral in de ontwikkelingslanden. Het blijft echter een grote uitdaging om het wereldwijde gebrek aan sociale bescherming voor huishoudelijk werkers op te lossen. Het is niet gerechtvaardigd om deze groep te blijven uitsluiten: sociale zekerheid is een universeel mensenrecht, besluit de studie.