Loongroei vertraagt ​​wereldwijd, behalve enkele stijgingen in opkomende landen

De wereldwijde loongroei blijft ver beneden het niveau van voor de crisis hangen, en ging zelfs in het rood in de ontwikkelde economieën. Dat zegt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in haar “Rapport over lonen in de wereld 2012/2013”. Enkel in de opkomende economieën tekent de IAO verdere loongroei op.

Persbericht | 7 december 2012
  • Wereldwijd groeiden maandlonen met 1,2% in 2011. In 2007 nog groei van 3%, in 2010 nog 2,1%
  • Loongroei leed onder dubbele-dip in ontwikkelde economieën: loongroei van 0 procent te verwachten in 2012
  • Tijdens crisis bleven lonen groeien in Latijns-Amerika en de Caraïben, Afrika en Azië.

BRUSSEL (IAO Nieuws) – De wereldwijde loongroei blijft ver beneden het niveau van voor de crisis hangen, en ging zelfs in het rood in de ontwikkelde economieën. Dat zegt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in haar “Rapport over lonen in de wereld 2012/2013”. Enkel in de opkomende economieën tekent de IAO verdere loongroei op.

Wereldwijd groeide het maandloon* met 1,2% in 2011. In 2007 zag men nog een loongroei van 3% en in 2010 van 2,1%. Deze percentages liggen zelfs lager als men China uit de berekeningen houdt.

“Dit rapport toont aan dat de crisis in vele landen een grote impact heeft gehad op de lonen, en dus ook op werknemers” zegt IAO Directeur-Generaal Guy Ryder. "Maar de impact was niet overal even sterk te voelen."

Het lonenrapport wijst op grote verschillen tussen de landen en regio's. Over het algemeen groeien lonen sneller waar er sterkere economische groei is. De loongroei leed onder een dubbele-dip in ontwikkelde economieën, waar er een groei van 0 procent wordt verwacht in 2012. De loongroei in Latijns-Amerika en de Caraïben, in Afrika en vooral in Azië bleef positief.

Oost-Europa en Centraal-Azië werden het hardst getroffen. Van dubbele cijfers van voor de crisis gingen deze landen naar een harde landing in 2009. In het Midden-Oosten lijken de lonen te zijn gedaald sinds 2008, hoewel volledige gegevens nog ontbreken.

De verschillen tussen de regio's zijn bijzonder sterk als men kijkt naar loongroei tussen 2000 en 2011. Wereldwijd stegen de lonen met iets minder dan 25%. In Azië zijn ze bijna verdubbeld. In Oost-Europa en Centraal-Azië zijn ze haast verdrievoudigd na enkele aanzienlijke dalingen echter in de jaren ‘90. In de ontwikkelde wereld groeiden de lonen met slechts 5%.

Er zijn ook grote verschillen in lonen tussen landen onderling. Een werknemer in de productiesector in de Filippijnen verdiende 1,40 dollar per gewerkt uur. In Brazilië verdiende diezelfde werknemer iets minder dan 5,50 dollar, in Griekenland 13 dollar, in de VS 23,30 dollar en bijna 35 dollar in Denemarken.

Productiviteit groeit sneller dan lonen

Het IAO-rapport staat ook stil bij recente bevindingen die aantonen dat de lonen trager groeiden dan de arbeidsproductiviteit (de waarde van de geproduceerde goederen en diensten per werknemer) in de afgelopen decennia en in de meeste landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

Dit leidde tot een verandering in de inkomensverdeling. Werknemers halen minder aandeel uit het resultaat van hun werk terwijl de bezitters van kapitaal daar net meer uithalen. "We moeten deze trend omkeren daar waar hij zich voordoet”, zegt Ryder. "Bekijken we deze trend vanuit sociaal en politiek oogpunt, dan kunnen we alleen maar concluderen dat werknemers en hun gezinnen niet het aandeel krijgen waar ze recht op hebben."

In ontwikkelde economieën is de toename van arbeidsproductiviteit meer dan dubbel zo snel gestegen als de lonen sinds 1999.

In de Verenigde Staten steeg de arbeidsproductiviteit per uur in de niet-agrarische sector met ongeveer 85% terwijl de lonen met slechts om en bij de 35% stegen sinds 1980. In Duitsland steeg de arbeidsproductiviteit met bijna een kwart in de afgelopen twee decennia, maar de lonen bleven gelijk.

Zelfs in China, waar de lonen ongeveer verdrievoudigd zijn in de afgelopen tien jaar, daalde de arbeidsinkomensquote omdat het BBP er sneller steeg dan de totale loonsom.

Het rapport waarschuwt beleidsmakers ervoor om geen "race to the bottom" in te zetten op de arbeidsinkomensquote in de hoop om toch maar een concurrentievoordeel te hebben en zo uit de recessie te komen. Deze waarschuwing geldt voornamelijk voor deficit-landen en de eurozone.

* Lonen gecorrigeerd voor inflatie, ook wel bekend als gemiddelde lonen

Meer informatie

U kunt meer informatie - onder andere het rapport, de samenvatting, grafieken en video's - vinden op www.ilo.org/wage12

Contact

IAO-Brussel, + 32 (0)2 736 59 42, brussels@ilo.org
Barbara Janssens, communicatiemedewerkster, IAO-Brussel, +32 (0)484 91 55 59, janssens@ilo.org