Nieuwe vormen van werk brengen nieuwe veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee

Nieuw rapport van de ILO over veiligheid en gezondheid op het werk

Persbericht | 18 april 2019
GENEVE – Nieuwe arbeidspraktijken, demografie, technologie en het klimaat brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor veiligheid en gezondheid op het werk, stelt een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Zo vormen psychosociale risico’s, werkgerelateerde stress, kankers en niet-overdraagbare aandoeningen, zoals vaatziekten en luchtwegaandoeningen, een belangrijke uitdaging.

Het rapport, getiteld “Safety and Health at the heart of the Future of Work: Building on 100 years of experience”, wordt gepubliceerd aan de vooravond van Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, op 28 april. De studie blikt terug op het werk van de ILO tijdens de afgelopen 100 jaar, en belicht nieuwe uitdagingen op vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.

Elk jaar raken meer dan 374 miljoen mensen gewond of ziek door werkgerelateerde ongelukken. De werkdagen die hierdoor verloren gaan, worden geschat op bijna 4% van het wereldwijde BBP, en in bepaalde landen loopt dit op tot 6%.

“We zien meer effectieve preventie daar waar we de risico’s reeds kennen, maar ook ingrijpende veranderingen op de werkplek en in de manier van werken. Maatregelen inzake veiligheid en gezondheid op het werk moeten die situatie weerspiegelen, en er is nood aan een algemene preventiecultuur die gepaard gaat met een gedeelde verantwoordelijkheid,” zei Manal Azzi, Technisch Expert bij de ILO.

Het rapport bespreekt de vier grote factoren die ons werk, en dus ook veiligheid en gezondheid op het werk, ingrijpend veranderen: technologie, demografische verschuivingen, klimaatverandering en de manier waarop werk georganiseerd wordt.

Het grootste aantal werkgerelateerde overlijdens (86%) worden veroorzaakt door ziekte. Iedere dag sterven zo’n 6,500 mensen ten gevolge van een werkgerateerde ziekte. Elke dag sterven er ongeveer 1,000 mensen sterven aan een fataal werkongeval.

Samenvatting van het rapport: Safety and Health at the Heart of the Future of Work: Building on 100 years of experience