Raadpleging van het IAB in Brussel over "Waardig werk voor jongeren - de EU dimensie"

In Brussel vond op 16 maart een Consultatie "Waardig Werk voor jongeren - de EU dimensie" plaats. Deze werd georganiseerd door het IAB in samenwerking met het EESC. De Consultatie kadert in de voorbereidingen voor de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van juni 2012. Op de agenda van de IAC staat een discussie over jongerenwerkgelegenheid. In maart 2012 organiseert de IAO daarom wereldwijd 45 jongerenevenementen en -consultaties. De resultaten van de Raadpleging in Brussel kunnen als basis dienen voor de debatten tijdens de IAC en het Wereldwijde IAO-Jongerenforum dat vlak voor de IAC in Genève plaatsvindt, van 23 tot 25 mei 2012.