IAO-Bureau voor de Europese Unie en de Beneluxlanden

Belangrijke informatie

  1. De Europese Unie en de IAO-samenwerking

    Brochure

  2. Ongeoormerkte vrijwillige bijdragen aan de IAO

    België, Nederland en Luxemburg dragen in belangrijke mate bij aan de 'Regular Budget Supplementary Account' (RBSA) van de IAO. Ontdek hoe de IAO deze middelen inzet.

  3. Nederland en de IAO - samenwerking

    Brochure