Nieuws

Mei 2019

 1. © S. Olsson/AltoPress/PhotoAlto 2019

  Nieuwsbericht

  Vrouwen in leidinggevende functies zorgen voor betere bedrijfsresultaten

  22 mei 2019

 2. Nieuwsbericht

  De uitvoering van het Global Compact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie op Europees niveau

  2 mei 2019

Maart 2019

 1. © Community Eye Health 2019

  Nieuwsbericht

  Genderkloof op het werk blijft maar oplossingen liggen voor de hand – nieuw IAO-rapport

  7 maart 2019

  De genderkloof op het werk is in 20 jaar nauwelijks kleiner geworden, maar de weg naar vooruitgang is duidelijk, volgens een nieuw IAO-rapport.

Februari 2019

 1. © Wayne S. Grazio 2019

  Nieuwsbericht

  Slechte arbeidsomstandigheden belangrijkste uitdaging in wereld van werk

  13 februari 2019

  De vooruitgang die is geboekt in het verminderen van de wereldwijde werkloosheid vertaalt zich niet in meer kwalitatieve jobs, meldt het IAO-rapport World Employment and Social Outlook: Trends 2019.

Januari 2019

 1. Nieuwsbericht

  IAO neemt deel aan debat over werk op digitale arbeidsplatformen

  10 januari 2019

  De IAO nam deel aan een panelgesprek over de toenemende tewerkstelling op digitale arbeidsplatformen in het Europees Parlement. Volgens de deelnemers is actie nodig om de arbeidsomstandigheden op de platformen te verbeteren.

December 2018

 1. Nieuwsbericht

  Global Education Meeting geeft richting aan onderwijs voor de komende vier jaar

  5 december 2018

  De IAO droeg bij aan de Verklaring van Brussel, die werd aangenomen tijdens de ‘Global Education Meeting’, georganiseerd door UNESCO. De Verklaring roept op tot meer samenwerking om kwaliteitsonderwijs en levenslang leren toegankelijk te maken voor iedereen.

 2. Nieuwsbericht

  Wat Parlementsleden kunnen doen om kinderarbeid te bestrijden

  4 december 2018

  Tijdens een Internationale ontmoeting van Parlementsleden zonder Grenzen voor de Rechten van het Kind besprak de IAO specifieke acties die Parlementsleden kunnen ondernemen om kinderarbeid te bestrijden.

Mei 2018

 1. © Abbie Trayler-Smith / H6 2019

  Hiv/aids

  Impact van aids op de beroepsbevolking kost miljarden aan gemiste inkomsten

  24 mei 2018

  Een IAO-rapport belicht de tol die hiv en aids blijven eisen aan de beroepsbevolking, en de economische en sociale implicaties ervan. De IAO roept op tot dringende inspanningen om de behandelingskloof te dichten, test- en preventiemaatregelen op te voeren en ervoor te zorgen dat werknemers een gezond en productief leven kunnen leiden.

April 2018

 1. Nieuwsbericht

  Informele EPSCO vergadering bespreekt jeugd en vaardigheden

  17 april 2018

  Heinz Koller, Assistent Directeur-Generaal en Regionaal Directeur voor Europa en Centraal-Azië, deel aan de Informele bijeenkomst van de Ministers van de EU verantwoordelijk voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken(EPSCO).

Maart 2018

 1. © S. Samanian / ABADE Programme 2019

  Internationale Vrouwendag

  IAO: Kans dat vrouwen werken nog steeds kleiner dan voor mannen in de meeste delen van de wereld

  8 maart 2018