EU en IAO versterken hun samenwerking voor een rechtvaardig herstel en om waardig werk te bevorderen

De Internationale Arbeidsorganisatie en de Europese Unie hebben hun samenwerking versterkt om vorm te geven aan de toekomst van werk en waardig werk te bevorderen. Dit zal de EU en de IAO helpen om het hoofd te bieden aan de verwoestende gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

Nieuwsbericht | 4 februari 2021
De Europese Commissie en de IAO ondertekenden op donderdag 4 februari een hernieuwde briefwisseling, waarmee het kader voor hun langdurige samenwerking, die in 1958 van start ging, wordt geactualiseerd. Dit is de derde formele overeenkomst, na eerdere briefwisselingen in 1989 en 2001.

Ter gelegenheid van de ondertekening bevestigden de directeur-generaal van de IAO, Guy Ryder, en de EU-commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten, Nicolas Schmit, hun samenwerking inzake een aantal dringende dossiers.

Commissaris Nicolas Schmit zei: "De wereld van werk is ingrijpend aan het veranderen. De pandemie heeft een immense impact op de werkgelegenheid en sociale zaken. Digitalisering en klimaatverandering veranderen het wat, waar en hoe van ons werk. We moeten nu handelen en het momentum grijpen om deze belangrijke uitdagingen aan te pakken, maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we de sociale dimensie inbouwen in de overgang. Ik kijk uit naar de voortzetting van onze goede samenwerking met de IAO om te bouwen aan een betere toekomst voor werk in de EU en de rest van de wereld."

"Ons partnerschap met de Europese Commissie is voor ons zeer waardevol. In een tijd waarin de arbeidswereld voor zoveel uitdagingen staat, moeten wij onze krachten bundelen voor een mensgerichte aanpak van de toekomst van werk. Ik kijk uit naar de voortzetting van ons sterke partnerschap,” zei Guy Ryder, Directeur-generaal van de IAO.

Achtergrond

De EU en de IAO werken samen op een breed scala van gebieden en stellen de mens centraal in hun benadering van de toekomst van werk. Beide organisaties zetten zich in voor het multilateralisme en voor een rechtvaardige overgang naar een duurzame toekomst van werk.

De vruchtbare samenwerking tussen de EU en de IAO heeft tot tastbare resultaten geleid. Samen hebben de IAO en de EU onlangs geholpen de arbeidsomstandigheden in de zeevaart en de visserij te verbeteren. Zij bevorderen ook waardig werk (bv. in wereldwijde toeleveringsketens), fundamentele beginselen en rechten op het werk, sociale dialoog, sociale bescherming, veiligheid en gezondheid op het werk, gendergelijkheid, vaardigheden en werkgelegenheid voor jongeren.

De IAO heeft de EU ook gesteund bij de uitvoering van haar Jongerengarantie, die jongeren in de hele EU helpt hun kansen op een job te vergroten.

De EU en de IAO zijn vastbesloten hun samenwerking te versterken om de levens- en arbeidsomstandigheden wereldwijd te verbeteren, de mensenrechten te bevorderen en bij te dragen tot het uitbannen van armoede, zodat niemand achterblijft.