Universele sociale bescherming tegen 2030: Welk engagement neemt België?

Nieuwsbericht | 4 november 2019
Veronika Wodsak van het IAO-Departement Sociale zekerheid nam deel aan een conferentie over het engagement om Universele sociale bescherming te bereiken tegen 2030 (USP 2030), georganiseerd door de Federale Overheidsdiensten Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, de Belgische sociale partners en Wereldsolidariteit.

Ze herinnerde de deelnemers aan het feit dat sociale zekerheid een mensenrecht is. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens erkent dat ieder, als lid van de gemeenschap, recht op sociale zekerheid heeft.

Sociale zekerheid is cruciaal om de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling te bereiken. Doelstelling 1.3 weerspiegelt het engagement van de Lidstaten van de VN om nationaal toepasbare sociale zekerheidssystemen in te voeren voor iedereen, waaronder sociale beschermingssokkels, om armoede en kwetsbaarheid te verminderen en te voorkomen.

Universele sociale bescherming zorgt ervoor dat iedereen die sociale bescherming nodig heeft er op elk moment toegang toe heeft. Dit omvat kinderbijslag, pensioenen voor ouderen en uitkeringen voor mensen in de beroepsbevolking in geval van zwangerschap en moederschap, arbeidsongeschiktheid en arbeidsongevallen of voor mensen zonder werk.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking stelde een ideeënnota voor om sociale bescherming in ontwikkelingslanden in te voeren en te versterken. Verwacht wordt dat de nota zal worden aangenomen door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

“Ondanks het feit dat sociale zekerheid een mensenrecht is, is slechts 45% van de wereldbevolking gedekt door minstens één sociale zekerheidsuitkering,” zei mevrouw Wodsak. Vier miljard mensen zijn nog altijd onbeschermd, zoals blijkt uit het ILO World Social Protection Report 2017-19. In veel landen is er een belangrijke kloof tussen de dekkingsgraad van mannen en vrouwen, bijv. inzake pensioenen.

Om Universele sociale bescherming te bereiken tegen 2030 moeten landen steeds hogere niveaus van bescherming verzekeren, toegang geven tot gezondheidszorg en een minimum inkomenszekerheid voor iedereen garanderen. Ze kunnen zich hierbij inspireren op het Verdrag (nr. 102) betreffende sociale zekerheid (minimumnormen).

Mevrouw Wodsak nodigde de deelnemers uit om lid te worden van het Global Partnership for USP2030, dat wordt voorgezeten door de IAO en de Wereldbank. Het partnerschap ondersteunt de uitvoering van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 1.3 en brengt belangrijke actoren samen om expertise over dit onderwerp te delen en de internationale agenda voor sociale bescherming te bepalen.