Europese gelijkheidsorganen bespreken hoe seksuele intimidatie op het werk kan bestreden worden

Nieuwsbericht | 24 oktober 2019
Lieve Verboven, Directeur van IAO-Brussel, besprak de nieuwe IAO-instrumenten om geweld en intimidatie op het werk te bestrijden tijdens een conferentie over seksuele intimidatie op het werk, geoganiseerd door Equinet, het Europees Netwerk van Gelijkheidsorganen, en OHCHR.

De Directeur zei dat de goedkeuring van de nieuwe IAO-normen erg tijdig is, in het kader van de Me Too-beweging. Ze illustreren de blijvende relevantie van het mandaat van de IAO en haar flexibiliteit om zich aan te passen aan de noden in een veranderende wereld van werk.

De normen erkennen dat geweld en intimidatie op het werk niet enkel individuen beschadigen, maar ook bedrijven, en de economie en maatschappij in haar geheel. Ze houden ook rekening met het feit dat verschillende groepen van werknemers andere noden hebben en op een andere manier kwetsbaar kunnen zijn.

Gevraagd naar de uitdagingen waarmee de IAO geconfronteerd wordt om seksuele intimidatie aan te pakken, verwees mevrouw Verboven naar het gebrek aan uitgebreide en vergelijkbare statistieken over geweld en intimidatie op het werk. De IAO zal de huidige beschikbaarheid van data in kaart brengen, evalueren en uitgebreide informatie over nationale wetten en praktijken verzamelen, om haar ondersteuning van de Lidstaten te versterken.

Gelijkheidsorganen kunnen een cruciale rol spelen in de preventie en aanpak van geweld en intimidatie op het werk, en in het ondersteunen van de slachtoffers. Ze kunnen ook een beleid ontwikkelen, het bewustzijn vergroten en goede praktijken ondersteunen en delen.

De gelijkheidsorganen hebben met Verdrag nr. 190 een bijkomend instrument om de lacunes in de nationale wetgeving te verhelpen en ervoor te zorgen dat het recht op een arbeidswereld die vrij is van geweld en intimidatie wordt geëerbiedigd en in de praktijk wordt gebracht. Zij kunnen ook een hoofdrol spelen bij de uitvoering van het Verdrag.
“De IAO staat klaar om het tripartiet overleg en de nationale inspanningen te ondersteunen om de nieuwe instrumenten bekend te maken, uit te voeren en te verspreiden", besloot mevrouw Verboven.