IAO-Verdrag betreffende geweld en intimidatie, 2019 (nr. 190)

IAO-Verdrag betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk

IAO Conventie | 19 november 2019
Op 21 juni 2019 heeft de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie het Verdrag betreffende geweld en intimidatie, 2019 (nr. 190) goedgekeurd.