België ratificeert verdrag 167 voor veiligheid en gezondheid in de bouwnijverheid, en verdrag 175 over het deeltijds werk

Op 8 juni 2016 heeft de Belgische regering de akten van bekrachtiging neergelegd van het verdrag (nr. 167) over de veiligheid en de gezondheid in de bouwnijverheid, 1988, en het verdrag (nr. 175) over het deeltijds werk, 1994.

Nieuwsbericht | 8 juni 2016
Bij het neerleggen van deze akten van bekrachtiging zei Kris Peeters, Belgisch Minister van Werk: “België heeft nu 108 van de 189 verdragen van de IAO geratificeerd, waarmee ons land de zesde plaats van alle Lidstaten inneemt. Ik heb de eer om u vandaag twee nieuwe instrumenten ter ratificatie te overhandigen voor verdragen 175 en 167.”

“Verdrag 175 staat borg voor de rechten van de voltijdse werknemers of proportionele rechten voor deeltijdse werknemers. België telt meer dan één miljoen deeltijdse werknemers, wat neerkomt op 27% van alle Belgische arbeidskrachten. Deze werknemers verdienen uiteraard dezelfde bescherming als voltijdse werknemers.”

“Verdrag 167 regelt de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de zelfstandige werknemers in de bouwsector. De werkzaamheden voor de omzetting van het Verdrag maakten deel uit van de Nationale Strategie 2008-2012 over het welzijn op het werk. We werken verder aan de ratificatie van andere verdragen.”

“Ik ben bijzonder blij om België te kunnen verwelkomen tot de groep van lidstaten die deze belangrijke verdragen hebben bekrachtigd,” verklaarde IAO directeur-generaal Guy Ryder bij ontvangst van de instrumenten ter ratificatie. “België is het dertigste land dat het verdrag 167 heeft ondertekend. De bouwsector is één van de drie meest gevaarlijke sectoren om in te werken, naast de mijnbouw- en landbouwsectoren. Dit verdrag heeft tot doel verwondingen, ziektes en overlijdens te voorkomen die te wijten zijn aan het werk in de bouwnijverheid, door de principes van verdrag 155 betreffende arbeidsveiligheid en -gezondheid, dat België al geratificeerd heeft, toe te passen, rekening houdend met de risico’s en gevaren in de sector.”

“België is ook het zestiende land dat verdrag 175 heeft geratificeerd, dat het belang erkent van deeltijds werk voor de economie, en deeltijdse werknemers beschermt, met specifieke aandacht voor de syndicale vrijheid en vrije collectieve onderhandelingen, discriminatie op het werk, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. De Belgische overheid bevestigt met deze bekrachtigingen opnieuw haar engagement ten opzichte van de internationale arbeidsnormen.”

België heeft nu 108 internationale arbeidsverdragen en één protocol geratificeerd. U vindt meer informatie op NORMLEX.