IAO, EU en regering Bangladesh sluiten pact over veiligheid in textielfabrieken

De IAO, de Europese Unie (EU) en de regering van Bangladesh hebben op 8 juli 2013 een pact gesloten om de arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden en fabrieksveiligheid in de kledingindustrie in Bangladesh te verbeteren.

Nieuwsbericht | 10 juli 2013
Op 8 juli 2013 hebben de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Europese Unie (EU) en de regering van Bangladesh een pact gesloten om de arbeidsrechten, de arbeidsomstandigheden en de fabrieksveiligheid in de kledingindustrie in Bangladesh te verbeteren. Ook de VS sloten zich vervolgens aan bij het pact.

Het pact verbindt alle betrokken partijen ertoe om een aantal tijdgebonden acties door te voeren, zoals een hervorming van het arbeidsrecht in Bangladesh, het versterken van de rechten van werknemers, het verbeteren van de bouw- en brandveiligheid tegen juni 2014 en het aanwerven van 200 extra inspecteurs voor het einde van 2013.

In een gezamenlijke verklaring verwelkomden de regering van Bangladesh en de EU de aanhoudende inspanningen van de IAO om relevante belanghebbenden samen te brengen en om zo samen werk te maken van de uitdagingen waarmee Bangladesh geconfronteerd wordt.

Tijdens een recente workshop, bijeengeroepen door de regering van Bangladesh en de IAO, kwamen vertegenwoordigers van de kledingindustrie samen in Dhaka (Bangladesh). Ze kwamen er overeen dat er nood is aan gemeenschappelijke normen om de veiligheid inzake brand, elektriciteit en gebouwen te evalueren.

Foto © EU-missie