Afsluitende workshop voor het “TACKLE”-project van de IAO, de EU en de ACP landen

Op 2 en 3 juli 2013 vond in Brussel de afsluitende workshop plaats voor alle betrokkenen van het gezamenlijke "TACKLE"-project rond kinderarbeid. Het project “TACKLE" richtte zich op de bestrijding van kinderarbeid via onderwijs (“Tackling child labour through education”) en was een gezamenlijk initiatief van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) en de Europese Commissie (EC), met de steun van de groep van Afrikaanse, Caribische en Pacifische staten (ACP). TACKLE werd opgestart in 2008 en richtte zich op de strijd tegen kinderarbeid in 12 landen.

Nieuwsbericht | 5 juli 2013
De tweedaagse workshop in Brussel rondde het TACKLE-project officieel af. Vertegenwoordigers van ministeries van werk en onderwijs, van vakbonden, werkgeversorganisaties, de EC, het IAB alsook enkele in Brussel gevestigde ambassadeurs van ACP-landen die deelnamen aan TACKLE bespraken samen de bevindingen van de eindevaluatie van het project. Ook bekeken ze welke stappen er gezet moeten worden om de nationale inspanningen voor het uitbannen van kinderarbeid voort te zetten.