102de Internationale Arbeidsconferentie

Van Rompuy: “Groei en banen zijn het ultieme doel van alle hervormingen”

In de aanloop naar de topbijeenkomst van de Europese Raad eind juni zei voorzitter Herman Van Rompuy op de Internationale Arbeidsconferentie dat de IAO Europa moet bijstaan bij het aanpakken van de uitdagingen waar het momenteel voor staat.

Nieuwsbericht | 14 juni 2013
De voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, riep op tot maatregelen om banen te creëren, economische groei te stimuleren en de sociale stabiliteit in Europa te vrijwaren.

"Vijf jaren van lage groei of nulgroei – om niet te zeggen recessie – hebben geleid tot hogere werkloosheidscijfers, ongekend sinds de jaren tachtig. Dit heeft een invloed op het leven van miljoenen mensen en kan uiteindelijk zelfs het sociale weefsel van individuele landen en van de Europese Unie onder druk zetten. Het bestrijden van werkloosheid is dan ook onze belangrijkste prioriteit vandaag" zei Van Rompuy in zijn toespraak voor de 102e Internationale Arbeidsconferentie van de IAO.

"Groei en banen zijn het ultieme doel van alle hervormingen … maar hervormingen hebben tijd nodig om vruchten af te werpen. Er is dan ook nood aan maatregelen met een onmiddellijk effect, om banen te creëren, de economische activiteit stimuleren, de sociale stabiliteit en menselijke waardigheid te handhaven", vervolgde Van Rompuy.

In zijn welkomstwoord zei IAO directeur-generaal Guy Ryder tegen voorzitter Van Rompuy: "we zijn klaar om als partners de crisis mee aan te pakken, waarbij we zullen focussen op waardig werk en op het stimuleren van ondernemingen, goed bestuur, investeringen en sociale rechtvaardigheid."

Werkgelegenheid voor jongeren

Van Rompuy legde een bijzondere nadruk op het probleem van de werkgelegenheid voor jongeren. Hij merkte op dat de Europese Raad aanzienlijke hoeveelheden EU-middelen te beschikking stelde voor het aanpakken van de jeugdwerkloosheid. Ongeveer 800.000 jongeren in de acht meest getroffen landen werden hierdoor rechtstreeks geholpen.

Hij vervolgde dat alle EU-landen zich hebben aangemeld voor het invoeren van de jongerengarantie, een engagement dat iedere jonge man of vrouw een kwaliteitsvol aanbod van werk, studie of opleiding moet krijgen binnen vier maanden na het verlaten van school of na werkloos te zijn geworden.

“Twee landen passen de jongerengarantie al toe, maar het is een unieke prestatie om 27 – en binnenkort 28 – landen te hebben die aan deze hoge standaard voldoen – wat mijns inziens ook volledig in overeenstemming is met de IAO filosofie.
“Het is hoog tijd dat iedereen zich volledig inzet om dat engagement waar te maken, en wel zo snel mogelijk. Ik wil dat de EU-leiders zich tijdens onze top eind juni hierop richten."

Samenwerken met de IAO en de sociale partners

Van Rompuy zei dat de EU bedrijven zal helpen om banen te creëren en dat ze werkt aan het verbeteren van de toegang tot krediet voor KMO’s, niet in het minst omdat zij voor driekwart van alle Europese banen zorgen.
“Het financieren van de economie is, samen met de jeugdwerkloosheid, het belangrijkste onderwerp voor onze volgende Europese top", aldus Van Rompuy.

Hij verduidelijkte dat de EU samenwerkt met de Europese werkgevers- en werknemersorganisaties om praktische oplossingen te vinden en beste praktijken uit te wisselen.
“Net als bij de IAO is sociale dialoog de kern van ons sociaal model, ook al komt die dialoog dezer dagen onder druk te staan.”

"De EU gelooft in de kracht van universele normen en standaarden. De IAO heeft een fundamentele rol te spelen in het helpen van landen om hun economische en sociale structuur te herstellen. We kunnen onze doelen enkel bereiken door echt samen te werken", zei voorzitter Van Rompuy. Daarbij benadrukte hij de nood aan sociale dialoog en het groeiende partnerschap en de toenemende samenwerking tussen de IAO en de EU.