Verenigde Naties in Brussel

In het kader van het hervormingsproces van de Verenigde Naties "Verenigd in de actie/Gezamenlijke actie", werkt het IAO verbindingskantoor in Brussel rechtstreeks samen met het team van de Verenigde Naties in Brussel, dat bestaat uit 26 agentschappen, fondsen en programma's voor het VN-werk op het vlak van ontwikkeling, humanitaire actie en mensenrechten.

Het IAO Bureau in Brussel werkt mee aan gezamenlijke standpunten van de Verenigde Naties ten aanzien van de Europese Unie. Het IAO Bureau draagt ook bij aan gezamenlijke initiatieven zoals het op de agenda brengen van het thema van de migratie, de economische en financiële crisis, de voedselcrisis, ontwikkeling en milieu.

Meer informatie over het VN-werk in Brussel vindt u op de website van de VN in Brussel.