Andere partners

Het Brussels bureau van de IAO werkt, naast de sociale partners, ook samen met andere niet-gouvernementele organisaties. Vooral voor gerichte campagnes, zoals het promoten van waardig werk, de sociale bescherming, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ...

Het IAO-bureau in Brussel werkt ook samen met universiteiten, onderzoekscentra en de De Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (bestaande uit academici, sociale partners, ambtenaren, advocaten en magistraten).

Een overzicht van enkele partnerorganisaties vindt u hiernaast onder 'links'.