Europese Dienst voor Extern Optreden

De oprichting van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) is één van de vernieuwingen die het Verdrag van Lissabon met zich meebracht. Bedoeling is het Europese externe optreden coherent en efficiënt te laten verlopen en zo de invloed van de Europese Unie in de wereld te verhogen.

De Europese Dienst voor Extern Optreden staat de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, bij in haar taken, en zit de werkgroepen van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU voor. De EDEO werkt samen met de diplomatieke diensten van de lidstaten en bestaat uit ambtenaren van relevante departementen van het Algemeen Secretariaat van de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie, alsook van ter beschikking bestelde personeelsleden vanuit de nationale diplomatieke diensten van de lidstaten.

De EDEO krijgt ondersteuning van een netwerk van 130 EU delegaties en bureaus overal ter wereld. De EU delegaties staan in voor het beheer en de toepassing van de gedecentraliseerde EU ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's in de verschillende landen en regio's. Ze doen dit in nauwe samenwerking met de Europese Commissie  (directoraat-generaal Ontwikkeling en Samenwerking). Dit is het belangrijkste deel van de EU ontwikkelingssamenwerking.  

De EDEO, de EU delegaties en de Europese Commissie kunnen via mensenrechtendialogen en ontwikkelingshulp bijdragen aan het promoten van de Waardig Werk-agenda en de ratificatie en toepassing van internationale arbeidsnormen.