Ontmoeting Azië-Europa (ASEM)

ASEM (Asia-Europe Meeting, de ontmoeting Azië-Europa) is een informeel proces van dialoog en samenwerking tussen de 27 EU-lidstaten, de Europese Commissie, 16 Aziatische landen en het Secretariaat van de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (Asean). De ASEM-dialoog behandelt politieke, economische en culturele thema's en beoogt een versterking van de relatie tussen de twee regio's. Wederzijds respect en gelijkwaardig partnerschap staan hierbij centraal.

De 8ste ASEM-Top van staatshoofden en regeringsleiders vond plaats in Brussel op 5 en 6 oktober 2010. Op deze Top besloten de leiders onder meer om waardig werk te promoten en hernieuwden ze expliciet hun steun aan het Wereldwijde Werkgelegenheidspact van de IAO. De Verklaring van het voorzitterschap van de Top benadrukt het belang van de effectieve implementering van de fundamentele principes en rechten op het werk van de IAO. De top onderstreepte daarbij het belang van sterke arbeidsadministraties en- inspecties. De leiders namen ook met belangstelling kennis van de geleidelijke ontwikkeling van een algemene sociale beschermingsvloer. Verder in de Verklaring wordt er ook stilgestaan bij  groenere economieën, de rechten van migrerende werknemers en een werkzame sociale dialoog voor meer wederzijds begrip, vooral over thema's zoals productiviteit, arbeidsomstandigheden, verloning en economische verandering.

De volgende ASEM-Top zal plaatsvinden in november 2012 in Democratische Volksrepubliek Laos.