Luxemburg

Het Verbindingsbureau van de IAO in Brussel vertegenwoordigt de IAO in Luxemburg. Het Bureau onderhoudt regelmatige contacten met:En ook met de sociale partners op nationaal niveau:

  • De werknemersorganisaties: LCGB, OGB-L
  • De werkgeversorganisaties: FEDIL