België

Het IAO Verbindingskantoor in Brussel vertegenwoordigt de Internationale Arbeidsorganisatie in België. Het Bureau onderhoudt nauwe banden met:En ook met de Belgische nationale sociale partners:

Het IAO Verbindingskantoor overlegt ook regelmatig met regionale sociale partners en met raadgevende instanties zoals: