IAO-Brussel

Het Brussels bureau vertegenwoordigt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) bij de Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg) en de instellingen van de Europese Unie, hoofdzakelijk de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de Raad van de Europese Unie en de Europese Raad.

Het onderhoudt ook relaties en contacten met andere EU instellingen en EU agentschappen, met sociale partners, en met andere relevante organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Het neemt ook deel aan de werkzaamheden van de Verenigde Naties naar de EU.

Het IAO-Brussel werd in 1973 geopend.

Ons mandaat


De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) verenigt regeringen, werkgevers en werknemers. De IAO werd opgericht in 1919 en is een agentschap van de Verenigde Naties. De IAO ijvert voor de bevordering van waardig werk voor iedereen in de wereld en voor de versterking van de sociale dimensie van de globalisering. 185 landen zijn lid van de IAO. De IAO onderhoudt tevens nauwe banden met tal van internationale instellingen en regionale organisaties (zoals de EU) teneinde een coherente en geintegreerde aanpak te bevorderen t.a.v. waardig werk en billijke mondialisering.
"De stabiliteit van onze samenlevingen en de duurzaamheid van de wereldvrede zijn afhankelijk van de verwezenlijking van het IAO-mandaat. De wereldwijde crisis die uitbrak in 2008 maakt ons daar opnieuw van bewust. Miljoenen mensen kwamen terecht in armoede, bovenop zij die reeds waren onderworpen aan armoede, werkloosheid en toenemende werkonzekerheid. De IAO moet het voortouw nemen in het overwinnen van de crisis, met speciale aandacht voor die jongeren voor wie sociale uitsluiting een tijdbom vormt met mogelijk destructieve gevolgen.”

Guy Ryder, Directeur-Generaal van de IAO