Consultatie van de IAO in Brussel: “Waardig werk voor jongeren – de EU dimensie”

Het bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Brussel en het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) organiseerden op 16 maart 2012 de consultatie “Waardig werk voor jongeren – de EU dimensie”. In maart 2012 organiseerde de IAO wereldwijd dergelijke 46 jongerenraadplegingen, als voorbereiding op een jongerenforum dat eind mei 2012 plaatsvindt in het hoofdkantoor van de IAO in Genève.

Nieuwsbericht | 12 april 2012

Het bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Brussel en het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) organiseerden op 16 maart 2012 de consultatie “Waardig werk voor jongeren – de EU dimensie” (lees het eindverslag). Verschillende partijen waren aanwezig: het Europees Jongerenforum (YFJ), de jongerencommissie van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), de Europese werkgeversorganisaties Business Europe en de Europese Unie van ambachten en van het midden- en kleinbedrijf (UEAPME), het EESC, de Europese Commissie het Deense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, EU lidstaten en vertegenwoordigers van de politieke fracties in het Europees parlement.

De consultatie leidde tot diepgaande en opbouwende discussies. De resultaten van deze consultatie zullen worden opgenomen in het Wereldwijde Jongerenwerkgelegenheidsforum van de IAO van 23 tot 25 mei in Genève, de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van de IAO in juni 2012, en kunnen dienen als input voor het ECOSOC jaarlijkse ministeriële overzicht (AMR) en de lopende EU-debatten. Tijdens de Consultatie gaf het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) een presentatie over de uitdagingen en de te ondernemen acties zoals ze ook beschreven zijn in het IAB-rapport over Jongerenwerkgelegenheid voor de IAC in juni 2012.