Nieuwe Belgische ratificatie van IAO-verdragen

Het IAO-Brussel is verheugd over de hernieuwde inspanningen van België om IAO-verdragen die als up-to-date zijn aangemerkt te ratificeren, en dit na een langdurige periode van inactiviteit. Werkgevers en werknemers binnen de Nationale Arbeidsraad benadrukten het belang van ratificatie, temeer omdat de federale en regionale wetgeving en praktijk in overeenstemming zijn met de IAO-instrumenten en de Belgische constituenten actief bijdragen aan de normering en de toepassing van IAO-instrumenten.

Nieuwsbericht | 31 januari 2012

België ratificeerde in 2011 het Verdrag betreffende Beroepsveiligheid en Gezondheid (Nr. 155),
het Verdrag betreffende de Bedrijfsgezondheidsdiensten (Nr. 161), het Verdrag betreffende de Bestuurstaak op het gebied van Arbeid (Nr. 150) en het Verdrag betreffende de Bevordering van Werkgelegenheid en de Bescherming tegen Werkloosheid (Nr. 168). Het IAO-Brussel hoopt dat deze hernieuwde inspanningen ook zullen leiden tot de nodige interne goedkeuringen in België, zowel door de regio’s als de federale staat voor het Verdrag betreffende Maritieme Arbeid, en door de federale staat voor het Verdrag voor Huispersoneel (Nr. 189).