Alamin ang iyong mga karapatan: isang booklet para sa mga domestikong manggagawa sa Qatar

Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng atensyon sa isang bilang ng mga pangunahing karapatan tulad ng nakalagay sa Mga Batas ng Mga Domestikong Manggagawa at Imigrasyon ng Qatar.