Occupational Safety and Health

कतारमा काम गर्दा लाग्ने चोटपटकका शीर्ष 5 कारण

सुरक्षाका लागि आवाज उठाउनुहोस्: आफ्ना सहकर्मी तथा सुपरभाइजरसँग सुरक्षाबारे चासो व्यक्त गर्नुहोस्।

If you wish to obtain the high-definition files of the posters (in English, Arabic, Bengali, Hindi, and/or Nepali) for printing purposes, please contact Marco Minocri (minocri@ilo.org)