Ano ang pamamaraan para magpalit ng trabaho sa Qatar?

Ang lahat ng mga manggagawa sa Estado ng Qatar ay maaaring magpalit ng tagapag-empleyo nang walang Sertipikasyon ng Hindi Pagtutol (No Objection Certificate, NOC). Ipinapaliwanag ng madaling maunawaang dayagram na ito ang mga hakbang na dapat gawin kapag nagpapalit ng trabaho.