Тоглоомын дүрэм: Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний танилцуулга (Зууны хэвлэл, 2019)

ОУХБ-ын уламжлалт нийгмийн түншүүд, Нэгдсэн үндэстний байгууллага, түүний төрөлжсөн агентлаг, бусад байгууллага болон олон нийтэд олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээг энгийн, хялбар ойлгогдох байдлаар бэлтгэн толилуулж байна.

2005 онд анх хэвлэж байсан энэхүү номыг хамгийн сүүлд 2014 онд шинэчлэн хэвлэсэн нь ОУХБ-ын хөдөлмөрийн хэм хэмжээг тогтоох бодлого байнга шинэчлэгдэж байдгийн нотолгоо юм.

Таны өмнө толилуулж буй энэхүү номыг 2019 онд ОУХБ-ын зуун жилийн ойд зориулан гаргаж байгаа бөгөөд өмнөх хэвлэлүүдээс ялгаатай нь сүүлийн жилүүдэд батлан гаргасан олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, хяналтын тогтолцоог сайжруулахад чиглэсэн Хөдөлмөрийн хэм хэмжээний зууны санаачилга, хөдөлмөрийн хэм хэмжээг хянан сайжруулах тогтолцоо зэрэг сэдвүүдийг нэмж оруулсан болно. Түүнчлэн, олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ нь 2015 онд баталсан 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн ирээдүйн ертөнцөд ихээхэн хувь нэмэр оруулж, чухал байр суурь эзлэх болно хэмээн үзлээ.