Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг дэлхийн өдөр 2019 Постер

Хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлэх хүүхэд насыг хөдөлмөр эрхлэхэд зориулах ёсгүй