Бүх нийтийг нийгмийн хамгааллын суурь түвшинд хамруулахыг дэмжье - Ажил хэрэг болгох цаг болжээ

Дэлхийн хүн амын 73 хувь нь нийгмийн хамгааллын цогц арга хэмжээнд хамрагдаж чадахгүй байна.