Child benefits

Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр

“Бүх нийтийн нийгмийн хамгаалал” цувралын энэхүү хураангуйд Монгол Улсын “Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр”-ийн онцлог, хөгжил, үр нөлөө, цаашдын төлвийн талаар танилцуулав.

Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр нь тус улсын нийгмийн хамгааллын цогц тогтолцооны нэг бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд Азидаа хамгийн өргөн хүрээтэй, дэвшилтэт хөтөлбөрийн тоонд ордог. Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрөөс 0-17 насны бүх хүүхэд, түүн дотроо засан хүмүүжүүлэх газар хүмүүжиж байгаа болон гадаадад амьдарч буй хүүхэд бүрт сарын 20,000 төгрөг олгодог.