Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын хэлэлцээ хийх эрх ба хөдөлмөрийн харилцаан дахь үйлдвэрчний эвлэлийн оролцоо

Зохистой хөдөлмөр цуврал подкаст

Date issued: 08 October 2021 | Size/duration: 26:45Энэхүү цуврал подкастыг ОУХБ-ын “Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо бэлтгэв.