Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэлхийн өдөр 2021 Зурагт хуудас (шар)

Хямралыг урьдчилан харж, бэлтгэлтэйгээр даван туулахын тулд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог бэхжүүлье!