การทำงานและครอบครัว: สร้างที่ทำงานให้เป็นมิตรกับครอบครัว

เอกสารฉบับนี้กล่าวถึง มาตรการที่เป็นมิตรกับครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญทั้งกับพนักงานและบริษัท การจัดการเรื่องงานและครอบครัวให้สมดุลเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการเป็นผู้นำของผู้หญิง และสิ่งที่บริษัทสามารถทำได้