ภาพบ่งชี้ข้อมูล- พบกับน้อย บุปผา และ สิริภรณ์ (ภาษาไทย)

ทั้งสามคนเป็นแรงงานทำงานบ้าน มีหน้าที่ทำอาหาร ทำความสะอาด ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยง และดูแลบ้านให้เรียบร้อย แต่ประสบการณ์ของแรงงานทั้งสามคนแตกต่างกันมาก