องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และเจพีมอร์แกน เปิดตัวโครงการใหม่เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย

โครงการดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการหญิงมีตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นตัวของธุรกิจอย่างยั่งยืนจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

Press release | 23 June 2021
กรุงเทพ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และเจพีมอร์แกน เปิดตัวโครงการใหม่ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทยที่ต้องการฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และต้องการสร้างศักยภาพในการปรับตัวของธุรกิจในระยะยาว  โครงการเปิดตัวในประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์เมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อให้การสนับสนุนเจ้าของธุรกิจหญิงในทั้งสองประเทศด้วยเช่นกัน

โครงการ ‘พลิกฟื้นธุรกิจ: ส่งเสริมศักยภาพในการปรับตัวของธุรกิจ หลังสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19’ เป็นโครงการ 18 เดือนเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กในภาคการผลิต ภาคบริการ และกิจการค้าปลีกที่มีเจ้าของเป็นผู้หญิงตั้งอยู่ในเขตเมือง ซึ่งกลุ่มธุรกิจทั้งหมดนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อจำกัดต่างๆ อันเนื่องมาจากโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โครงการจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหญิงเข้าถึงการบริการช่วยเหลือต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ ทรัพยากรทางการเงิน การฝึกอบรม ข้อมูลด้านการตลาดและเครือข่าย

การเปิดตัวโครงการในประเทศไทยผ่านการประชุมออนไลน์ที่จัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน มีภาคีเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการเข้าร่วม ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมได้หารือเกี่ยวกับข้อค้นพบเบื้องต้นจากการศึกษาที่จัดทำโดยโครงการพลิกฟื้นธุรกิจฯ จากการหารือดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่าการให้ความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการหญิงฟื้นตัวจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและการสร้างศักยภาพในการปรับตัวของธุรกิจในประเทศไทยในระยะยาว

“ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย เช่นเดียวกับทั่วโลก ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังดำเนินอยู่ ผู้ประกอบการหญิงต้องดิ้นรนเพื่อจัดการกับความรับผิดชอบในบ้านที่เพิ่มขึ้นจากการที่สมาชิกในครอบครัวทำงานและเรียนที่บ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้องพยุงให้ธุรกิจของตนอยู่รอดต่อไป จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการฟื้นตัวที่เท่าเทียม คำนึงถึงมิติหญิงชาย และครอบคลุมทั่วถึง” นาย
แกรม บัคเลย์ ผู้อำนวยการคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อการทำงานที่มีคุณค่าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก และสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวในการเปิดประชุม

“ความร่วมมือกับไอแอลโอครั้งนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่า เจพีมอร์แกนมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเข้าถึงอย่างมีส่วนร่วมและเท่าเทียมในประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินกิจการ ณ เวลานี้ ธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะก้าวขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนทั่วโลกมากกว่าที่ผ่านมา ผู้หญิงมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการเติบโตของเศรษฐกิจ และเราต้องการช่วยให้ผู้ประกอบการหญิงฟื้นตัวจากผลกระทบอันเนื่องมาจากโควิด-19 และสามารถเปลี่ยนไปใช้รุปแบบธุรกิจที่มีความยั่งยืน” นายอาจดนัย มาร์โค สุจริตกุล กรรมการผู้จัดการ เจพีมอร์แกน ประเทศไทย กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยดำเนินการตามพันธกิจแรกตั้งองค์กรที่เชื่อว่า ความยุติธรรมทางสังคมมีความสำคัญในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน ไอแอลโอ เป็นองค์กรไตรภาคีแห่งเดียวของสหประชาชาติโดยมีผู้แทนจากภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้างของรัฐสมาชิกทั้ง 187 ประเทศร่วมกำหนดมาตรฐานแรงงาน พัฒนานโยบายและจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน

เกี่ยวกับ เจพี มอร์แกน เชส แอนด์ โค

เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค. (ชื่อในตลาดหุ้นนิวยอร์ก: JPM) เป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลก ที่มีสินทรัพย์มูลค่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสาขาดำเนินการอยู่ทั่วโลก บริษัทเป็นผู้นำในด้านวาณิชธนกิจ บริการด้านการเงินสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจขนาดย่อม ธนาคารพาณิชย์ การประมวลรายการธุรกรรมทางการเงิน และการบริหารสินทรัพย์ เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค. เข้าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และให้บริการดูแลลูกค้าหลายล้านราย ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่บรรษัทที่มีชื่อเสียง บุคคลสำคัญในสถาบันระดับชาติและรัฐบาลต่างๆภายใต้ชื่อแบรนด์ของ เจพีมอร์แกน แอนด์ เชส รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่  www.jpmorganchase.com
 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

ซาร่า แอนเดอร์สัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการโครงการพลิกฟื้นธุรกิจฯ
ไอแอลโอ   
andersson@ilo.org

จิลเลียน ลู
เจ พี มอร์แกน
gillian.loo@jmpchase.com
+65 9863 8120

เมธาวรินทร์ มณีกูลพันธ์
mae@tqpr.com
+662 260 5820