เปิดตัวแคมเปญ ‘มาย แฟร์ โฮม’ เข้าถึงนายจ้างเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานของลูกจ้างทำงานบ้าน

องค์การแรงงานระหว่างประเทศและสหพันธ์แรงงานลูกจ้างทำงานบ้านระหว่างประเทศเปิดตัวแคมเปญ มาย แฟร์ โฮม เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานของลูกจ้างทำงานบ้านในภูมิภาคเอเชีย

Media advisory | Bangkok, Thailand | 25 September 2015
ข่าว ไอแอลโอ (กรุงเทพฯ) – องค์การแรงงานระหว่างประเทศและสหพันธ์แรงงานลูกจ้างทำงานบ้านระหว่างประเทศจะเปิดตัวแคมเปญเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานของลูกจ้างทำงานบ้านทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ที่กรุงเทพฯ

แคมเปญ มาย แฟร์ โฮม (My Fair Home) มุ่งเน้นที่ตัวนายจ้างของลูกจ้างทำงานบ้าน โดยสนับสนุนให้นายจ้างให้คำปฎิญาณเพื่อส่งเสริมสิทธิของลูกจ้างทำงานบ้าน แคมเปญ มาย แฟร์ โฮม เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสหพันธ์แรงงานลูกจ้างทำงานบ้านระหว่างประเทศ (International Domestic Workers Federation - IDWF)

โดยแคมเปญ มาย แฟร์ โฮม เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 ที่ว่าด้วยเรื่องงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน ซึ่งเป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานสากลสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 ให้ลูกจ้างทำงานบ้านมีสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับแรงงานประเภทอื่นๆ เช่น ให้มีวันหยุด ชั่วโมงทำงาน รายได้ขั้นต่ำ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคมและเงื่อนไขการจ้างงานที่ชัดเจน บทบัญญัติของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 มีผลบังคับใช้ในประเทศที่ให้สัตยาบันเท่านั้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่กินเวลายาวนาน แคมเปญ มาย แฟร์ โฮม จึงสนับสนุนให้แต่ละบุคคลยึดมั่นในมาตฐานและจริยธรรมโดยไม่ต้องรอการดำเนินงานของสถาบันต่างๆ ภายในประเทศ

นาง อลิซาเบธ แทงก์ เลขาธิการสหพันธ์แรงงานลูกจ้างทำงานบ้านระหว่างประเทศ กล่าวว่า โดยการสนับสนุนให้นายจ้างแต่ละคนมุ่งมั่นส่งเสริมเงื่อนไขการทำงานและสภาพการเป็นอยู่ที่ดีสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน เราสามารถที่จะระดมการสนับสนุนในระดับประเทศเพื่อไปสู่การให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 ภายในภูมิภาคได้

น.ส. อันนา ออลเซน เจ้าหน้าที่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กล่าวว่า เราหวังว่า จากการให้คำปฏิญาณ นายจ้างอาจจะมีโอกาสได้พิจารณาความสัมพันธ์ที่ตนมีกับลูกจ้างทำงานบ้านและอาจจะนำไปสู่การลงนั่งเพื่อปรึกษาเงื่อนไขการจ้างงานกับลูกจ้างทำงานบ้าน

สำหรับภาคการจ้างงานแบบไม่เป็นทางการ (informal employment) ลูกจ้างทำงานบ้านคือองค์ประกอบสำคัญของแรงงานทั้งหมดของโลกและเป็นแรงงานกลุ่มที่มีความเปราะบาง โดยลูกจ้างทำงานบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก และจำนวนมากเป็นแรงงานข้ามชาติ ลูกจ้างทำงานบ้านมีกว่า 50 ล้านคนทั่วโลก โดย 21.5 ล้านคน (41 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนลูกจ้างทำงานบ้านทั่วโลกโดยประมาณ) ทำงานอยู่ในทวีปเอเชีย

องค์กรแรงงานลูกจ้างทำงานบ้านทั่วโลกซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเบลเยียม เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศเม็กซิโก ประเทศเนปาล ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศไทยและประเทศแทนซาเนีย ได้เริ่มใช้แคมเปญ มาย แฟร์ โฮม เป็นเครื่องมือสร้างความตระหนัก และเป็นแคมเปญที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีและผู้นำที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก เช่น นาย Hanif Dhakiri รัฐมนตรีกระทรวง Manpower and Transmigration ของประเทศอินโดนีเซีย นาย Lee Cheuk Yan เลขาธิการของสมาพันธ์สหภาพการค้าของฮ่องกง (Hong Kong Confederation of Trade Unions) นาย Mikail Shipur เลขาธิการ ของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานของประเทศบังคลาเทศ (Secretary of the Ministry of Labour and Employment of Bangladesh)

ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ มาย แฟร์ โฮม ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16:30 น. สถานที่: the Palazzo 111 ซอยเนียมอุทิศ ถนน รัชฎาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

ภายในงานมีล่ามภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ มาย แฟร์ โฮม ได้ที่: idwfed.org/myfairhome

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเปิดตัวแคมเปญ กรุณาติดต่อ

คุณ เอลิซา มาร์คส์
ที่ปรึกษาโครงการแรงงานข้ามชาติในภูมิภาค
อีเมล์
โทร: 095 707 9038

จิราพร วงศ์ไพฑูรย์
เจ้าหน้าด้านข้อมูลข่าวสาร
อีเมล์
โทร: 02 288 1664