ไอแอลโอร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ เร่งตั้งโครงการจ้างงานเร่งด่วน

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)ร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ เร่งดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วน มาใช้ในหลายๆ พื้นที่ของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นไหเหยี่ยน (Haiyan) หรือไต้ฝุ่นโยลันดา (Yolanda)

Press release | Bangkok, Thailand | 18 November 2013
(ข่าว ILO มนิลา) –องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ประมาณการว่ามีแรงงาน 5 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นไหเหยี่ยน (Haiyan) หรือไต้ฝุ่นโยลันดา (Yolanda) ที่เข้าโจมตีประเทศฟิลิปินส์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

“จำนวนดังกล่าวเทียบเท่ากับประชากรของประเทศนอร์เวย์” นายลอเรนซ์ เจฟ จอห์นสัน (Lawrence Jeff Johnson) ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศฟิลิปินส์ กล่าว “มันคงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลข แต่เป็นเรื่องของการดำรงชีวิตที่ถูกทำลายและชีวิตที่ต้องอยู่บนความไม่แน่นอน”

“การฟื้นฟูข้างหน้าเป็นเรื่องใหญ่มาก การจ้างงานอย่างเร่งด่วนเป็นเรื่องที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมถนน และการฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กับชุมชน ซึ่งจะช่วยให้คนที่สูญสียการทำมาหากิน กลับมามีโอกาสที่จะมีรายได้และอยู่ภายใต้การประกันสังคมอีกครั้ง ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเสริมสร้างชุมชนต่อไป” เขากล่าวเพิ่ม

เกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานที่ได้รับผลกระทบ อยู่ในลักษณะที่เปราะบาง ดังกับที่ได้กำหนดไว้ในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ก่อนที่จะถูกโจมตีโดยไต้ฝุ่น พวกเขาทำงานในสภาพที่เลวร้าย ไม่มีการประกันทางสังคม และมีทางเลือกเพียงน้อยนิดที่จะยอมรับงานในสภาพดังกล่าวหรือหางานใหม่ “การช่วยเหลือแรงงานกลุ่มดังกล่าวและครอบครัวของพวกเขา เป็นเป้าหมายแรกของพวกเรา” นายจอห์นสันกล่าว

โครงการจ้างงานเร่งด่วน

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศอันดับ 3 ของโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ โดยรัฐบาลได้กำหนดให้การจ้างงานเร่งด่วน รวมทั้งการฟื้นฟูการดำรงชีพของคน เป็นอันดับต้นๆ ของนโยบายในการรับมือกับภัยพิบัติ เพื่อให้คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุด

ได้มีการนำโครงการจ้างงานเร่งด่วน มาใช้ในหลายๆ พื้นที่ของประเทศ ที่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ผ่านมา

“โครงการลักษณะดังกล่าว จะช่วยให้ผู้รอดชีวิตเอาชนะกับภัยพิบัติได้ โดยการให้โอกาสกับพวกเขา ตราบที่งานนั้นปลอดภัยและอยู่ในสภาพการทำงานที่ดี อาทิ ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ มีอุปกรณ์การป้องกัน รวมถึงได้รับคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ การป้องกันทางสังคมและการประกันสุขภาพ” นายจอห์นสันกล่าว

เจ้าหน้าที่ไอแอลโอรุดให้ความช่วยเหลือ โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มตามพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ เมือง Tacloban (Leyte), Roxas (Panay), Busuanga (Palawan /Coron), Northern Cebu, Negros Occidental และ Bohol ซึ่งเพิ่งจะฟื้นตัวจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ทั้ง 6 กลุ่ม ทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (Department of Labor and Employment) กระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (Department of Social Welfare and Development องค์กรท้องถื่นของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาคนายจ้างและแรงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
กฤษฎาพร สิงหเสนี
สารนิเทศ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
โทร.: 02 288 1664
อีเมล์