นางออง ซาน ซู จี จะกล่าวปราศัยในการประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

นครเจนีวา (ข่าวไอแอลโอ) – องค์การแรงงานระหว่างประเทศประกาศว่านางออง ซาน ซู จี เลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ของประเทศเมียนมาร์ จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 101 ในวันที่ 14 มิถุนายน ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Press release | BANGKOK | 23 May 2012

นครเจนีวา (ข่าวไอแอลโอ) – องค์การแรงงานระหว่างประเทศประกาศว่านางออง ซาน ซู จี ประธานพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy) ของประเทศเมียนมาร์ จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 101 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

นางออง ซาน ซู จี ตอบรับคำเชิญของนายฮวน โซมาเวีย ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อกล่าวปราศัยในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การประชุมแรงงานระหว่างประเทศครั้งที่ 101 นี้ จะจัดขึ้น ณ นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 4,000 คน จากภาครัฐ ลูกจ้าง และนายจ้าง ที่เป็นประเทศสมาชิกของ ILO 183 ประเทศ

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมแรงงานระหว่างประเทศได้ที่ www.ilo.org/ilc

ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวที่สนใจเข้าร่วมเพื่อทำข่าว /global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_180885/lang--en/index.htm

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

กฤษฎาพร สิงหเสนี
สารนิเทศ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ
โทร. 02 288 1664
Email