สารจากผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เนื่องในวันสหกรณ์สากล 1 กรกฎาคม 2566

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กิลเบิร์ต เอฟ ฮวงโบ ร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากลซึ่งตรงกับวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมของทุกปี

Date issued: 01 July 2023 | Size/duration: 00:02:19